Om os

Historien

1000Drawings er et internationalt koncept, der oprindeligt stammer fra Johannesburg i Sydafrika. Sidenhen har det spredt sig til byer hele verden over, hvor lokale organisationer bliver vært for begivenheden. Det er første gang at 1000Drawings foregår i København, hvor initiativet arrangeres sammen med lokale foreninger og aktører, samt det internationale netværk i 1000Drawings. Projektet er 100% frivilligt drevet og non-profit.

1000Drawings Copenhagen

1000Drawings er et kunstinitiativ, hvor alle kan være med og donere deres selvproducerede værker til et godt formål. Du kan donere alt kunst og håndværk, som har formatet A5. Dette inkluderer tegninger, fotografier, broderi, digte, fortællinger, maleri, kruseduller, collager, linoleumstryk mv. Det er op til dig hvilket medium, du vil bruge. Eneste krav er A5. Hvis du har lyst, kan du skrive dit navn på dit kunstværk. Vi udfordrer dig til at fortolke formatet.

Alle tegninger og kunst bliver sat til salg på “Night of a Thousand Drawings” – som er en eventyrlig og helt unik udstilling. Alle tegningerne bliver solgt til samme pris 60 kr. . Pengene for 1000Drawings Copenhagen går direkte til organisationen Globally Connected og deres projekt Life Streets. Life Streets er med til at give syriske børn og unge adgang til uddannelse i Syrien, Tyrkiet og Libanon.

Vi samler på tegninger og kunst til udstillingen fra hele Danmark og fra udlandet. Selve ferniseringen af værkerne kommer til at foregå i København til foråret 2019. Mere info om tid og sted følger, så hold dig opdateret her på hjemmesiden, facebook og instagram.

 

Det støtter du med din tegning

Din tegning gør en forskel for børn og unge i Syrien.

Pengene fra salg af tegninger på Night of a 1000Drawings Copenhagen går nemlig til organisationen Globally Connected – og specifikt til deres projekt Life Streets.

 

Hvad er Life Streets?

Life Streets er en række lokalt forankrede projekter i Syrien, Libanon og Tyrkiet. Alle Life Street initiativerne bidrager til at gøre uddannelse tilgængælig for syriske børn og unge i de sårbare, kaotiske og voldelige gademiljøer, de lever i – og i stedet fostre aktive medborgere for fred.

Èt af initiativerne i Life Streets er en række uformelle gadeskoler for gadebørn og unge, der lever eller opholder sig mange timer i udsatte miljøer på gaden. I Syriens gader befinder alt for mange børn og unge sig i konstant risiko for at blive udnyttet og tvunget ind i kriminalitet, organiseret tiggeri, prostitution, bandemiljøer, radikale grupper mm. Disse børn og unge er typisk havnet udenfor det officielle skolesystem og kan af forskellige årsager ikke blive reintegreret. Risikoen er, at vi taber en hel generation af syriske børn og unge, der vokser op uden basal skolegang. Skoleprogrammerne i Life Streets møder børn og unge hvor de er, på gaden, og hjælper dem ud af kriminalitet, prostitution, tiggeri mm. De tilbyder en tryg ramme med tillidsskabende voksne, hvor de lan lære at læse, skrive, regne. Dertil bliver de trænet i selvforsvar og hvordan de kan tage vare på sig selv og undgå at blive hevet ind i kriminalitet m.m. Desuden lærer de iværksætteri og bliver trænet og vejledt i opstart af egne mikro-virksomheder. Det læringsforløb de gennemgår i Life Streets øger deres chancer for, at kunne genoptage en almindelig skolegang eller uddannelse, når krigen en dag får sin ende.

Øvrige af Life Street projekterne er målrettet børn og unge mellem 13 og 18 år, der allerede går i skole, men som melder sig ind i Life Street ungdomsklubber for at gøre en forskel for deres lokalmiljø. Her gennemgår de uddannelsesprogrammer, hvor de bliver undervist, trænet, vejledt og superviseret i at være aktive medborgere for fred og til at gøre en positiv forskel i deres nabolag. De lærer om demokrati, konfliktløsning og medborgerskab i praksis ved bl.a. at iværksætte og drive egne initiativer for positiv forandring og fredelig sameksistens i deres lokalmiljø. De unge finder selv på projekterne og står for at udføre og vedligeholde dem. For eksempel har en gruppe unge fra Life Street i Damaskus startet en frivillig biograf, der drives af dem til glæde for andre børn og unge i området. Biografen gør en stor forskel på et sted, hvor børn leger krigslege på gaden i mangel på legepladser eller gode opholdssteder. Biografen er i kontrast et trygt værested, hvor filmene er et vindue til resten af verden, og hvor børn og unge får et pusterum fra krigens rædsler med plads til leg, underholdning og hyggeligt samvær med andre børn og unge.

Life Street projekterne er drevet af frivillige lokale aktører fra Globally Connected. De frivillige i Globally Connected er alle blevet uddannet og certificeret af Gloally Connected til at varetage de specifikke projekter, de indgår i, og de er oplært til at have at gøre med de specifikke sårbare børn- og ungegruppe, de arbejder med. De frivillige arbejder i deres egne lokalområder, og modtager løbende supervision og efteruddannelse

Indtjeningen fra 1000Drawings i København skal gå direkte til at opretholde og udvikle Life Street projekterne. Pengene vil primært blive brugt på undervisningsmaterialer til gadeskolerne og til ungeinitiativerne i ungdomsklubberne. Pengene vil desuden gå til at dække udgifter for de frivilliges transport samt til at uddanne flere frivillige, så Life Street kan nå ud til endnu flere børn og unge.

 

Hvem er Globally Connected?

Globally Connected er et netværk af mennesker der understøtter og bygger tillid og forståelse mellem syriske diaspora, modtagelseslande og syrere i Syrien. Globally Connected kæmper en fredelig kamp for sameksistens medborgere imellem – både inde i og udenfor Syrien, hvor de understøtter processer i aktivt medborgerskab og fredsarbejde. Globally Connecteds arbejde foregår via kapacitetsopbygning, uddannelse, opbygning af stærke institutioner og netværk ligesåvel som grasrodsinitiativer og projekter drevet af lokale aktører. Alle aktiviteter i Globally Connected, herunder Life Streets, gør meget ud af at samle mennesker på tværs af etnisk, religiøs, politisk og kulturel baggrund. Life Street er blot ét ud af mange Globally Connected initiativer. Du kan læse mere om Globally Connected på deres hjemmeside: http://globally-connected.org

[button size=”medium” target=”_self” hover_type=”default” text=”Kontakt” link=”/kontakt”]